Pomoc

Aby lepiej określić wyniki wyszukiwania możesz użyć wyrażeń AND i/lub OR.

Na przykład wyrażenie Adam AND Mickiewicz wyświetli tylko produkty które zawierają oba słowa. Z kolei dla wyrażenia Adam OR Mickiewicz wynikiem będą tylko wpisy z obydwoma lub którymkolwiek ze słów.

Dokładne zapytania możesz uzyskać za pomocą ujmowania wyrażenia w cudzysłów.

Na przykład, "Mickiewicz Adam" pokaże te produkty które będą zawierały dokładnie takie wyrażenie.

Nawiasy umożliwiają konstruowanie jeszcze bardziej zaawansowanych wyrażeń.

Na przykład Mickiewicz AND (Grażyna OR Wallenrod OR "Pies i wilk").
Zamknij okno pomocy [x]